czarne łzy.~

49 tekstów – auto­rem jest czar­ne łzy.~.

I błądzę po po­lach, gdzie nikt mnie nie widzi.
I krzyczę, zam­knięta w czte­rech ścianach, gdzie nikt mnie nie słyszy.
I łkam, wśród ciem­ności, gdzie nikt mnie nie znajdzie.
I umieram sa­mot­nie w łożu, gdzie nikt mnie nie uratuje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2013, 15:05

Początek końca - jeden.

Lailah.

Ciem­no-bur­szty­nowe śle­pia wpat­ry­wały się w nią z taką niechęcią i złością, że aż dreszcz prze­biegł po ple­cach Lailah. Wys­tar­czyło jed­no 'nie',a już wie­działa, że ma kłopo­ty. Te groźne, mieniące się niczym [...] — czytaj całość

opowiadanie • 16 stycznia 2013, 14:23

A pod ta­kim ponętnym ciałem, diabeł na ucztę czeka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 stycznia 2013, 12:03

i w uśmie­chu zna­lazło się wy­lewający się smutek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2013, 17:31

i nie ro­zumiem słów, który­mi mówią do mnie inni.
ich prag­nień, ich gestów, wy­razów ich twarzy.
ich praw­dy, ich szczęścia i chy­ba na­wet ich marzeń. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 października 2012, 15:57

za­pom­nieć o przeszłości ,za­bić te­raźniej­szość ,przeszłości nie stworzyć . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 sierpnia 2012, 19:32

Oh, jakże smut­na ta me­lodia ,którą ser­ce me nosi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lipca 2012, 18:37

Wal­czyć znaczy ty­le sa­mo co: umieć za ko­goś umrzeć. 

myśl • 15 czerwca 2012, 15:09

Zaw­sze trze­ba wal­czyć o coś. Jed­nak nieko­nie­cznie gołymi pięściami. 

myśl • 12 czerwca 2012, 16:58

Nasze życie jest jak koło. Ciągle kręci się w tą samą stronę ,ty­mi sa­mymi wy­darze­niami.
Zmienia się tyl­ko ,gdy na­pot­ka­my na naszej drodze ka­mień. Lecz po krótkim cza­sie zno­wu wra­ca do normy. 

myśl • 10 czerwca 2012, 12:58

czarne łzy.~

"Oto może krwi pokryte popiołem. To piekło ,jest naszym światem."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarne łzy.~

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność